Vores historie

Barndrømmen er en social forening, som blev stiftet i 2010 af Dorthe Foged. Vi arbejder for, at alle børn og unge skal have adgang til kulturelle og kunstneriske aktiviteter og oplevelser i hverdagen, fordi de 7 kunstneriske fagområder spiller en vigtig rolle i at styrke børns trivsel, indlæringslyst, kreativitet og innovationsevne. Dorthe Foged er tidligere direktør for Det Danske Kulturinstitut i Storbritannien.

TUSINDVIS AF GRUNDE

Mange tusinde børn og unge i Danmark lever i belastede - eller økonomisk svage hjem, og antallet er stigende. Nyeste tal fra CASA og AE rådet viser, at der er over 67.000 børn i Danmark, der lever under OECDs fattigdomsgrænse. 14.700 af disse børn har levet i fattigdom i over 3 år. Børnene og de unge mangler goder og oplevelser, som andre på deres alder tager for givet. Dette medfører at børnene føler afsavn, udelukkelse af fællesskaber og dermed eksklusion.

Barndrømmen har et særligt fokus på disse børn, men målet er, at nå så mange børn som muligt i Danmark, uanset børnenes økonomiske, sociale eller geografiske baggrund.

SE OGSÅ...


Back To Top