Barndrømmen - indfrier børns potentiale gennem kunst og kultur

Nyheder


Children Need Arts – Global Summit” 2020 udskudt til 20. – 21. oktober

Children Need Arts – Global Summit” 2020 udskudt til 20. – 21. oktober

Som følge af de danske myndigheders udmelding den 11. marts vedr. Covid 19, har Barndrømmen besluttet at udskyde afviklingen af topmødet til d. 20. - 21. oktober 2020.


Læs mere på Childrenneedarts.dk

Hendes Majestæt Dronningen har skabt logoet til det internationale børnekulturtopmøde

Hendes Majestæt Dronningen har skabt logoet til det internationale børnekulturtopmøde

Det er med stor glæde, at Barndrømmen nu kan offentliggøre, at Hendes Majestæt Dronningen har skabt logoet til det internationale børnekulturtopmøde ’Children Need Arts – Global Summit 2020’.

Kunsten har altid stået H.M. Dronningens hjerte nær, og det er derfor af stor betydning for Barndrømmen, at Dronningen har valgt at bidrage kreativt til det internationale børnekulturtopmøde.

Med det kongeblå hjerte, H.M. Dronningens initial og stiliserede symboler for musik og billedkunst, går logoet smukt i tråd med Barndrømmens mål om, at alle børn skal have mulighed for udvikling gennem kunst- og kulturfagområderne.

Børnetopmøde

Børnetopmøde

I samarbejde med nationale og internationale partnere står Barndrømmen i spidsen for det børnekulturelle topmøde ’Children Need Arts – Global Summit 2020’ med afvikling d. 4. – 5. maj i København.
For program og tilmelding, se her www.childrenneedarts.dk

Mission

Barndrømmen ønsker at give alle børn muligheder
for udvikling gennem kunst og kultur.

Gennem kulturelle oplevelser og aktiviteter vil vi engagere det nationale
og internationale samfund i arbejdet med at styrke det enkelte barn
i at indfri sit potentiale og forfølge sine drømme – uanset barnets
sociale, økonomiske eller geografiske baggrund.

GO CREATIVE

DET BØRNEKULTURELLE TOPMØDE

Barndrømmen er modtager af Gerdaprisen, bl.a. med begrundelsen: "Barndrømmen er et pragteksempel på organisering af frivillighed og inddragelse af civil­samfund, og har udvist særligt initiativ samt udviklet nye metoder, der er omsat i handling og styrker børns gode livsvilkår”.

”Alt for ofte forsømmes den mulighed, der ligger i gennem kulturoplevelser at støtte udsatte grupper af børn i, at de selv finder fodfæste i deres kamp for at skabe et godt liv.”

Per Schultz Jørgensen, tidl. professor, dr. phil. og formand for Børnerådet
– Medlem af Barndrømmens advisoryboardKunst, kultur og FNs Verdensmål

Der er et stort fokus på, hvordan vi opnår FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling i løbet af det næste årti. Der er belæg for at tro på, at en stigning i børns adgang til de kunstneriske fagområder kan bidrage til at opnå mål som at overvinde fattigdom, forbedre uddannelseskvaliteten, reducere social ulighed og fremme bæredygtige samfund i hele verden.

FAKTA

35.000+
 

Mere end 35.000 børn er fattige i Danmark, set ud fra et enkelt år

47.000+
 

Børn og unge deltog i kulturforløbet Go Creative i skoleåret 2019/20

300+
 

Personer deltog fra flere lande ved Danmarks første
Børnekulturelle Topmøde i Skuespilhuset, København

87.000+
 

Børn og unge har været på kulturoplevelser ud af huset gennem Barndrømmen

Back To Top