Barndrømmen - indfrier børns potentiale gennem kunst og kultur

Nyheder


Efterårets kulturelle aktiviteter 2023

Efterårets kulturelle aktiviteter 2023

Fra midt oktober og frem til jul afvikler Barndrømmen en lang række koncerter og kunstneriske workshops på skoler rundt i Danmark.

De kulturelle aktiviteter er for skoleelever op til 6. klasse. Vi ved fra mange års erfaring, at det giver et positivt løft i hverdagen, når Barndrømmens professionelle kunstnere gæster børn og unge rundt på landets skoler, og vi glæder os til endnu engang at berige en masse børn og unge dette efterår med kulturstærke oplevelser.

Fejring af FN Børnenes Dag

Fejring af FN Børnenes Dag

I år fejrer Barndrømmen FN Børnekonventionens dag den 21. november med to stærke koncerter i Nykøbing Mors. Her optræder musikergruppen Skrallebang med Nana Bang Kirkegaard, sanger, Søren Jensen, bassist, og Thomas Ousager, percussionist.

Hundredevis af børn fra 4.-6. klasse vil blive inviteret til at deltage ved de to koncerter, hvor børnene bliver aktiveret med kendte sange, fortællinger og smukke toner.

INTERNATIONALT BØRNEKULTURTOPMØDE 2023

INTERNATIONALT BØRNEKULTURTOPMØDE 2023

Under titlen ”Kunstens og kulturens værdiskabelse for børn og samfund” blev der i 2023 sat fokus på følgende tema:

Vores børn og unge er samfundets fremtid, men et stort antal mistrives og føler sig ensomme. Det er et omfattende samfundsproblem med store menneskelige og økonomiske konsekvenser.

Mission

Barndrømmen ønsker at give alle børn muligheder
for udvikling gennem kunst og kultur.

Gennem kulturelle oplevelser og aktiviteter vil vi engagere det nationale
og internationale samfund i arbejdet med at styrke det enkelte barn
i at indfri sit potentiale og forfølge sine drømme – uanset barnets
sociale, økonomiske eller geografiske baggrund.

GO CREATIVE

DET BØRNEKULTURELLE TOPMØDE

Barndrømmen er modtager af Gerdaprisen, bl.a. med begrundelsen: "Barndrømmen er et pragteksempel på organisering af frivillighed og inddragelse af civil­samfund, og har udvist særligt initiativ samt udviklet nye metoder, der er omsat i handling og styrker børns gode livsvilkår”.

”Alt for ofte forsømmes den mulighed, der ligger i gennem kulturoplevelser at støtte udsatte grupper af børn i, at de selv finder fodfæste i deres kamp for at skabe et godt liv.”

Per Schultz Jørgensen, tidl. professor, dr. phil. og formand for Børnerådet
– Medlem af Barndrømmens advisoryboardKunst, kultur og FNs Verdensmål

Der er et stort fokus på, hvordan vi opnår FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling i løbet af det næste årti. Der er belæg for at tro på, at en stigning i børns adgang til de kunstneriske fagområder kan bidrage til at opnå mål som at overvinde fattigdom, forbedre uddannelseskvaliteten, reducere social ulighed og fremme bæredygtige samfund i hele verden.

FAKTA

35.000+
 

Mere end 35.000 børn er fattige i Danmark, set ud fra et enkelt år

45.000+
 

Børn og unge deltager i kulturforløbet Go Creative i skoleåret 2021/22

300+
 

Personer deltog fra flere lande ved Danmarks første
Børnekulturelle Topmøde i Skuespilhuset, København

105.000+
 

Børn og unge har været på kulturoplevelser ud af huset gennem Barndrømmen

Back To Top