Barndrømmen - indfrier børns potentiale gennem kunst og kultur

Nyheder


Velkommen til det nye GO CREATIVE

Velkommen til det nye GO CREATIVE

Det er med stor glæde, at Barndrømmen nu kan præsentere et nyt forløb af vores nationale kulturindsats GO CREATIVE til skoleåret 2019/2020. Vi har skabt helt nyt materiale og opgaveforløb, som frit kan benyttes af alle landets skoler, og som noget nyt er der også udviklet materiale til børnehaverne.
De skoler og børnehaver som bliver meldt til inden d. 30. august 2019, deltager automatisk i lodtrækningen om at vinde et eventyrligt kulturevent for hele skolen eller børnehaven.
Kig indenfor og udforsk det nye gocreative.dk

Nyt Go Creative univers klar 7. maj

Nyt Go Creative univers klar 7. maj

Barndrømmen arbejder på højtryk med at klargøre det nye Go Creative univers. Snart sender vi 30.000 flyers og 6.000 plakater afsted, så alle landets skoler, og som noget nyt også børnehaver, kan blive en del af vores nationale kulturindsats Go Creative 2019/2020. Vi glæder os til den 7. maj, hvor vi præsenterer det nye Go Creative univers på gocreative.dk.

Children Need Arts – Global Summit 2020

Children Need Arts – Global Summit 2020

Det internationale topmøde ”Children Need Arts – Global Summit 2020” bliver afviklet i Danmark
d. 4. - 6. maj 2020. Det kommende globale topmøde arrangeres af Barndrømmen i samarbejde med en lang række nationale som internationale partnerskaber. Topmødet er et af de tiltag, som Barndrømmen iværksætter for at sætte fokus på, at alle børn, uanset social og økonomisk baggrund, skal have muligheder for at indfri deres potentiale. Nærmere informationer om Children Need Arts – Global Summit 2020 vil blive offentliggjort løbende.

Mission

Barndrømmen ønsker at give alle børn muligheder
for udvikling gennem kunst og kultur.

Gennem kulturelle oplevelser og aktiviteter vil vi engagere det nationale
og internationale samfund i arbejdet med at styrke det enkelte barn
i at indfri sit potentiale og forfølge sine drømme – uanset barnets
sociale, økonomiske eller geografiske baggrund.

GO CREATIVE

DET BØRNEKULTURELLE TOPMØDE

Barndrømmen er modtager af Gerdaprisen, bl.a. med begrundelsen: "Barndrømmen er et pragteksempel på organisering af frivillighed og inddragelse af civil­samfund, og har udvist særligt initiativ samt udviklet nye metoder, der er omsat i handling og styrker børns gode livsvilkår”.

”Alt for ofte forsømmes den mulighed, der ligger i gennem kulturoplevelser at støtte udsatte grupper af børn i, at de selv finder fodfæste i deres kamp for at skabe et godt liv.”

Per Schultz Jørgensen, tidl. professor, dr. phil. og formand for Børnerådet
– Medlem af Barndrømmens advisoryboardKunst, kultur og FNs Verdensmål

Der er et stort fokus på, hvordan vi opnår FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling i løbet af det næste årti. Der er belæg for at tro på, at en stigning i børns adgang til de kunstneriske fagområder kan bidrage til at opnå mål som at overvinde fattigdom, forbedre uddannelseskvaliteten, reducere social ulighed og fremme bæredygtige samfund i hele verden.

FAKTA

35.000+
 

Mere end 35.000 børn er fattige i Danmark, set ud fra et enkelt år

36.000+
 

Børn deltager i kulturindsatsen Go Creative i 2018.

300+
 

Personer deltog fra flere lande ved Danmarks første
Børnekulturelle Topmøde i Skuespilhuset, København

24.000+
 

Børn og unge har været på kulturoplevelser ud af huset gennem Barndrømmen

Back To Top