Det Børnekulturelle Topmøde har som formål at samle og formidle den nyeste internationale viden om kunst og kulturs indvirkning på børns trivsel, læring, hjernens udvikling og dannelse af identitet.

Topmøderne skal sætte fokus på kunst og kultur som virkemiddel til at styrke børn og unge på flere parametre. På trods af børns forskellige udgangspunkter, baggrund og sociale forhold, har de alle evner og potentiale, som kan realiseres. Kunst og kultur er et stærkt undervurderet middel i arbejdet med dette.
Når vi investerer i børns potentiale, kommer det hele samfundet til gode.
Børnetopmødet arbejder for, at det skal være alment accepteret, og en del af uddannelsespolitikken, at de kunstneriske fagområder er nødvendige elementer i børns uddannelse og udvikling, på lige fod med fx dansk og matematik.

Det handler om demokrati, om at undgå marginalisering af grupper, og om medborgerskab for alle. Vi skal modgå den skævvridning der er i mellem, hvem der får chancen for at få udvidet deres verdensbillede og horisont, og hvem der ikke gør.

Det handler om at sætte fokus på, hvorfor kunst og kultur virker helhedsskabende for både det enkelte barn og for det samfund, som barnet vokser op i. Vi har haft kendskab til det i mange år, og det er på tide at få den viden omsat i handling.

Topmøderne samler fagprofessionelle og politikere til udveksling af evidens og erfaringer, så vi kan lære af hinanden og i fællesskab finde metoder til implementering af kunst og kultur som en fast bestanddel af ethvert barns hverdag.

Det Børnekulturelle Topmøde er udviklet af Barndrømmen, og afvikles i samarbejde med den britiske organisation Children & the Arts, som er stiftet af Prins Charles. Børnekulturtopmødet samarbejder med andre organisationer, der har fokus på kunst og kultur som løftestang for børn og unges udvikling.

Læs mere om Det Børnekulturelle Topmøde >>Back To Top