DET BØRNEKULTURELLE TOPMØDE


Det internationale børnekulturtopmøde Children Need Arts – Global Summit, som blev afviklet d. 8.-9. maj i København under deltagelse af H.K.H. Kronprinsessen, kulturminister Jakob Engel-Schmidt, keynote-speakers og deltagere fra i alt 16 lande, har til formål at formidle og indsamle den nyeste internationale viden om kunst og kulturs indvirkning på børns trivsel og potentiale.

Children Need Arts – Global Summit samler fagprofessionelle og beslutningstagere til udveksling af evidens og erfaringer, så vi kan lære af hinanden og i fællesskab finde metoder til implementering af kultur som en fast bestanddel af ethvert barns hverdag. Det er formålet, at topmødedeltagerne skal omsætte viden til konkrete handlingsbaserede aktiviteter.

Children Need Arts – Global Summit skal sætte fokus på, hvordan kunst og kultur i hverdagen giver udsyn i fremtiden, og hvordan kunst og kultur er et virkemiddel til at styrke børn og unges tro på eget værd, potentiale og muligheder. Kunst og kultur er et stærkt undervurderet middel i arbejdet med dette. Når vi investerer i børns potentiale, kommer det hele samfundet til gode. Børnekulturtopmødet arbejder for, at det skal være alment accepteret og en del af uddannelsespolitikken, at de kunstneriske fagområder er nødvendige elementer i børn og unges læring, dannelse og udvikling.

Children Need Arts – Global Summit handler om demokrati, om at undgå marginalisering af grupper og om medborgerskab for alle. Vi skal modgå den skævvridning, der er imellem hvem, der får chancen for at få udvidet deres verdensbillede og horisont, og hvem der ikke gør. Det internationale børnekulturtopmøde Children Need Arts – Global Summit er udviklet af Barndrømmen.

I 2016 blev topmødet afviklet i samarbejde med den britiske organisation Children & the Arts, som er stiftet af Kong Charles.

Children Need Arts – Global Summit samarbejder med en række nationale som internationale aktører, der har fokus på kunst og kultur som værdiskabelse for børn og unges udvikling.

For nærmere information: www.childrenneedarts.dk
Back To Top