Steen M. Andersen nyt medlem af bestyrelsen

Steen M. Andersen er nyt medlem i Barndrømmens bestyrelse. Steen Andersen er generalsekretær i UNICEF, og har mange års erfaring med at arbejde for udsatte og fattige børn i verdenen.
Vi glæder os meget til samarbejdet.

Back To Top