Children Need Arts – Global Summit 2020

Det internationale topmøde ”Children Need Arts – Global Summit 2020” bliver afviklet i Danmark
d. 4. - 6. maj 2020. Det kommende globale topmøde arrangeres af Barndrømmen i samarbejde med en lang række nationale som internationale partnerskaber. Topmødet er et af de tiltag, som Barndrømmen iværksætter for at sætte fokus på, at alle børn, uanset social og økonomisk baggrund, skal have muligheder for at indfri deres potentiale. Nærmere informationer om Children Need Arts – Global Summit 2020 vil blive offentliggjort løbende.
Back To Top