Nyheder


Filmoptagelse i august

Filmoptagelse i august

Møllerup Gods lægger 14. august hus og have til en lille film om Barndrømmens arbejde. 120 børn får en spændende, kreativ og kulturel dag sammen med bl.a. Michael Hansen fra Børneværkstedet på Statens Museum for Kunst og musikerne fra Skraldebang. Filmen er doneret af Lauritzen Fonden og vil blive vist ved fondens prisuddeling senere på året.

Go Creative 2018

Go Creative 2018

30.000 flyers og 6.000 plakater er nu på vej ud til alle folkeskoler, privatskoler, friskoler, efterskoler og specialskoler i hele Danmark. Det handler om Barndrømmens nationale kulturindsats GO CREATIVE, hvor børn og unge får mulighed for at arbejde med deres drømme og opnå kompetencer til at handle, gennem kreative og kulturelle opgaver og aktiviteter.

Vellykket forårskoncert i Holmens Kirke

Vellykket forårskoncert i Holmens Kirke

H.K.H. Prinsesse Marie overværede Barndrømmens forårskoncert i Holmens Kirke d. 24. april, hvor hun blev modtaget af blomsterpigen Benedicte Ahlefeldt-Laurvig og Barndrømmens stifter og direktør Dorthe Foged.
Koncertens formål var, at sætte fokus på Barndrømmens arbejde med, at give alle børn og unge adgang til kunst-og kulturaktiviteter i hverdagen og dermed styrke dem til at indfri deres potentiale.

Mission

Barndrømmen ønsker at give alle børn muligheder
for udvikling gennem kunst og kultur.

Gennem kulturelle oplevelser og aktiviteter vil vi engagere det nationale
og internationale samfund i arbejdet med at styrke det enkelte barn
i at indfri sit potentiale og forfølge sine drømme – uanset barnets
sociale, økonomiske eller geografiske baggrund.

I 2017 nåede Go Creative over 30.000 børn og unge med forskellige sociale baggrunde fra 432 skoler i hele Danmark. Indsatsen fortsætter i 2018, hvor vi øger antallet af deltagende børn i både Danmark og Grønland.

GO CREATIVE

H.K.H. Kronprinsesse Mary forestod den officielle åbning, da Barndrømmen og Children & the Arts afviklede det første Børnekulturelle Topmøde i Danmark.
Over 300 deltagere fra 7 lande deltog i topmødet i Skuespilhuset i København.

DET BØRNEKULTURELLE TOPMØDE

Barndrømmen er modtager af Gerdaprisen, bl.a. med begrundelsen: "Barndrømmen er et pragteksempel på organisering af frivillighed og inddragelse af civil­samfund, og har udvist særligt initiativ samt udviklet nye metoder, der er omsat i handling og styrker børns gode livsvilkår”.

”Alt for ofte forsømmes den mulighed, der ligger i gennem kulturoplevelser at støtte udsatte grupper af børn i, at de selv finder fodfæste i deres kamp for at skabe et godt liv.”

Per Schultz Jørgensen, tidl. professor, dr. phil. og formand for Børnerådet
– Medlem af Barndrømmens advisoryboard

FAKTA

35.000+
 

Mere end 35.000 børn er fattige i Danmark, set ud fra et enkelt år

30.000+
 

Børn deltog i kulturindsatsen Go Creative i 2017.
Vi fortsætter succesen i 2018

300+
 

Personer deltog fra flere lande ved Danmarks første
Børnekulturelle Topmøde i Skuespilhuset, København

24.000+
 

Børn og unge har været på kulturoplevelser ud af huset gennem Barndrømmen

Back To Top